COOKIES VAN DERDEN ACCEPTEREN?
DETAILS

Cookies van derden:

  • Google invisible reCAPTCHA - google.com
    (vereist om formulierinvoer te beschermen tegen geautomatiseerd misbruik)
MEGAGROUNDSLOTH.de

MEGAGROUNDSLOTH.de

Mijn verhaal

HOME

Beschrijving:

Dit bericht maakt deel uit van de artistieke performance The Happening op Instagram.

Post #777:

Gepubliceerd op
Picture in Oberursel

Gelukkige Pi-dag!

Pi is een wiskundige constante die de verhouding beschrijft tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter. De cirkel wordt vaak geassocieerd met perfectie. Natuurlijke processen en structuren worden vaak gekenmerkt door onregelmatigheden en variaties, zelfs als ze een cirkelvormig patroon benaderen. Geïdealiseerde perfectie, zoals gedefinieerd in de meetkunde, wordt zelden of helemaal niet gevonden in natuurlijke verschijnselen.

Dit is mijn 777e bericht! Net als het getal 7 wordt de cirkel vaak beschouwd als een symbool van volledigheid, perfectie en oneindigheid, omdat hij eindeloos om zichzelf heen draait, zonder begin of einde. Pi daarentegen, een irrationaal getal met een oneindige decimale voorstelling, blijft ontoegankelijk ondanks alle inspanningen.

Deze ironie benadrukt de spanning tussen het ideaal van voltooiing en de realiteit van ontoegankelijkheid, en biedt inzichten in de aard van de mensheid en het universum.

Bij het proberen een cirkel te tekenen, kan echter door voortdurende kleine afwijkingen van perfectie een spiraal ontstaan.

Deze overweging leidt tot een dieper begrip van de relatie tussen de cirkel, die perfectie en volledigheid vertegenwoordigt, en de spiraal, vaak geassocieerd met groei, verandering en evolutie.

De resulterende spiraal van deze poging dient als visuele weergave van menselijk streven naar perfectie en voltooiing, maar herinnert me ook aan de schoonheid van het natuurlijke en authentieke, dat zich vaak manifesteert in onvolmaaktheid. Vaak gehinderd door fouten, onvolkomenheden of externe invloeden.

Metaforisch drukt het de oneindige proces van zelfverbetering en groei uit, terwijl gestreefd wordt naar perfectie en geworsteld wordt met de realiteiten en uitdagingen van het leven. Vooruitgang vindt vaak niet lineair plaats, maar in golven of cycli.

In deze zin herinnert het ontstaan van een spiraal uit de poging om een cirkel te tekenen me eraan dat perfectie een continu proces van zelfontplooiing en groei is, gedreven door het streven naar perfectie en de acceptatie van onvolmaaktheid.

Soorten in dit bericht: Wijngaardslak Helix pomatia
Onderwerp: ➟ Slakken
Details:

Dit bericht maakt deel uit van de artistieke performance The Happening op Instagram.

Meer informatie over dit kunstproject Gerelateerd bericht op Instagram

Dit artikel is gemaakt door Frederic Hilpert

© Richtlijnen voor het gebruik van bestanden Dit bericht op megagroundsloth.de
Opmerkingen (0)  LAAT EEN OPMERKING ACHTER 

In totaal nul opmerkingen

 OPMERKING:  BELANGRIJKE MEDEDELING: Alle opmerkingen moeten eerst worden goedgekeurd door de beheerder.*
Informatie * Gelieve u te houden aan de goede manieren in de openbare ruimte. Beledigingen, haat en vijandigheid horen hier niet thuis. Links naar andere websites zijn niet toegestaan. Door een opmerking in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw openbare IP-adres wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt nooit gedeeld of gepubliceerd. Op basis van uw IP-adres wordt een publiekelijk zichtbare locatie bepaald en bij de opmerking gevoegd. De locatie is onderhevig aan variabele nauwkeurigheid. De site-exploitant heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opmerkingen te verwijderen of niet te publiceren. De site-operator verandert nooit de inhoud van opmerkingen. Het achteraf verwijderen van de opmerking en de opgeslagen informatie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen (er moet duidelijk en overtuigend bewijs worden geleverd dat u de opmerking hebt geschreven of dat uw rechten door de opmerking worden beperkt).
Facebook Instagram Tumblr X Tiktok Snapchat Youtube Linkedin


VERBIND MET MEGAGROUNDSLOTH

Instagram - Volg me op Instagram! Facebook - Vind mij op Facebook! Tumblr - Lees mijn blog op Tumblr! TikTok - Voeg mij toe op TikTok! YouTube - Bekijk mijn video's op YouTube! X - Volg me op X! Snapchat - Voeg me toe op Snapchat! LinkedIn - Connect met mij via LinkedIn!