COOKIES VAN DERDEN ACCEPTEREN?
DETAILS

Cookies van derden:

  • Google invisible reCAPTCHA - google.com
    (vereist om formulierinvoer te beschermen tegen geautomatiseerd misbruik)
MEGAGROUNDSLOTH.de

MEGAGROUNDSLOTH.de

Biocultuur

HOME

Culturele volger

<<< biocultuur overzicht

Culturele volgers zijn soorten die zich aanpassen aan en profiteren van de habitats die door mensen zijn gecreëerd. Door dit aanpassingsvermogen kunnen ze succesvol leven in stedelijke gebieden, landbouwgronden en andere door de mens beïnvloede omgevingen. Typische culturele volgers zijn duiven, ratten, muizen, bepaalde soorten insecten en onkruid.

De aanpassing van soorten aan menselijke habitats heeft verstrekkende ecologische en culturele gevolgen. Enerzijds kunnen culturele volgers leiden tot de verdringing van inheemse soorten en de verstoring van natuurlijke ecosystemen. Aan de andere kant kunnen ze ook worden gezien als ongedierte dat menselijke nederzettingen en landbouwgrond aantast.

Aan de andere kant kunnen cultuurvolgers ook positieve effecten hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen de biodiversiteit in stedelijke omgevingen in stand te houden en kunnen belangrijk voedsel zijn voor roofdieren zoals haviken en uilen. Bovendien kunnen ze dienen als indicatoren voor menselijke activiteit en veranderingen in de omgeving.

Over het geheel genomen illustreren culturele volgers de nauwe verbondenheid tussen de menselijke cultuur en de natuurlijke omgeving. Hun voorkomen en aanpassingsvermogen zijn het resultaat van complexe interacties tussen mens en natuur en benadrukken de noodzaak van een integrale benadering van milieu- en natuurbehoud.


VERBIND MET MEGAGROUNDSLOTH

Instagram - Volg me op Instagram! Facebook - Vind mij op Facebook! Tumblr - Lees mijn blog op Tumblr! TikTok - Voeg mij toe op TikTok! YouTube - Bekijk mijn video's op YouTube! X - Volg me op X! Snapchat - Voeg me toe op Snapchat! LinkedIn - Connect met mij via LinkedIn!