COOKIES VAN DERDEN ACCEPTEREN?
DETAILS

Cookies van derden:

  • Google invisible reCAPTCHA - google.com
    (vereist om formulierinvoer te beschermen tegen geautomatiseerd misbruik)
MEGAGROUNDSLOTH.de

MEGAGROUNDSLOTH.de

Mijn verhaal

HOME
Regio:

Vlaanderen

Vlaanderen, België


Beschrijving:

De regio Vlaanderen in België, bekend om zijn schilderachtige landschappen en rijke culturele erfgoed, biedt ook een indrukwekkende bioculturele diversiteit. Van de vlakke polders en zandige duinen langs de Noordzeekust tot de vruchtbare velden en bossen landinwaarts strekt dit gebied zich uit over een verscheidenheid aan ecosystemen en leefgebieden. De flora varieert van typisch Vlaamse planten zoals riet en waterlelies tot een verscheidenheid aan landbouwgewassen zoals granen en fruitbomen. De fauna omvat een overvloed aan vogelsoorten die nestelen in de wetlands en langs de kust, evenals verschillende zoogdieren zoals herten en vossen die in de bossen leven. De mensen in Vlaanderen hebben een nauwe relatie met de natuur en zetten zich in voor het behoud van de bioculturele diversiteit, of het nu gaat om natuurbeschermingsprojecten of duurzame landbouwpraktijken. Ondanks uitdagingen door verstedelijking en vervuiling blijft het beschermen en behouden van deze diversiteit van cruciaal belang voor de toekomst van Vlaanderen en het welzijn van zijn bewoners.

Post #803:

Gepubliceerd op
Picture in Zimmertoren Picture in Zimmertoren Picture in Zimmertoren

Je kunt precies zeggen welke dag dat was 🤓🕰

De Zimmer Toren, oorspronkelijk de Cornelius Toren, was ooit onderdeel van de stadsverdediging in de 14e eeuw. In 1928 schonk de astronoom en uurwerkmaker Louis Zimmer de stad Lier zijn uurwerk "de Jubelklok", dat verschillende tijden en astronomische gebeurtenissen toont, ter gelegenheid van het aanstaande 100-jarig jubileum van de onafhankelijkheid van België.

1. Maanfasen:
Geeft de huidige maanstand weer, zoals nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan of laatste kwartier.

2. Metonische Cyclus en Epacta:
De Metonische Cyclus is een periode van 19 jaar waarna de maanfasen zich op dezelfde dagen van het jaar herhalen. De Epacta is het aantal dagen waarmee het maanjaar afwijkt van het zonnejaar.

3. Tijdvereffening:
Toont het verschil tussen zonnetijd (zoals aangegeven door een zonnewijzer) en kloktijd, rekening houdend met de elliptische baan van de aarde en haar axiale kanteling.

4. Dierenriem:
Geeft het huidige sterrenbeeld aan, bepaald door de positie van de zon ten opzichte van de twaalf constellaties van de dierenriem gedurende het jaar.

5. Zonnecyclus en Zondagsletter:
De Zonnecyclus is een cyclus van 28 jaar die wordt gebruikt in de Juliaanse en Gregoriaanse kalenders. De Zondagsletter is een systeem om de dag van de week voor een bepaalde datum in een jaar te bepalen.

6. Week:
Geeft de huidige dag van de week weer.

7. Wereldbol:
Toont een voorstelling van de aarde, die de huidige positie van de zon ten opzichte van de aarde aangeeft.

8. Maanden:
Geeft de huidige maand van het jaar aan.

9. Kalenderdagen:
Geeft de huidige dag van de maand weer.

10. Seizoenen:
Toont het huidige seizoen (lente, zomer, herfst, winter).

11. Getijden:
Geeft de staat van de getijden aan, die worden beïnvloed door de zwaartekracht van de maan en de zon.

12. Leeftijd van de Maan:
Geeft het aantal dagen sinds de laatste nieuwe maan weer, en geeft de leeftijd van de maan in haar huidige maancyclus aan.

Een andere astronomische klok, "de Wonderklok", bevindt zich in een bijgebouw van de Toren. Het uurwerk bevat, naast vele andere displays, de langzaamst draaiende wijzer ter wereld.🐌

Details:

Dit bericht maakt deel uit van de artistieke performance The Happening op Instagram.

Meer informatie over dit kunstproject Gerelateerd bericht op Instagram

Dit artikel is gemaakt door Frederic Hilpert

© Richtlijnen voor het gebruik van bestanden Dit bericht op megagroundsloth.de
Opmerkingen (0)  LAAT EEN OPMERKING ACHTER 

In totaal nul opmerkingen

 OPMERKING:  BELANGRIJKE MEDEDELING: Alle opmerkingen moeten eerst worden goedgekeurd door de beheerder.*
Informatie * Gelieve u te houden aan de goede manieren in de openbare ruimte. Beledigingen, haat en vijandigheid horen hier niet thuis. Links naar andere websites zijn niet toegestaan. Door een opmerking in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw openbare IP-adres wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt nooit gedeeld of gepubliceerd. Op basis van uw IP-adres wordt een publiekelijk zichtbare locatie bepaald en bij de opmerking gevoegd. De locatie is onderhevig aan variabele nauwkeurigheid. De site-exploitant heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opmerkingen te verwijderen of niet te publiceren. De site-operator verandert nooit de inhoud van opmerkingen. Het achteraf verwijderen van de opmerking en de opgeslagen informatie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen (er moet duidelijk en overtuigend bewijs worden geleverd dat u de opmerking hebt geschreven of dat uw rechten door de opmerking worden beperkt).
Facebook Instagram Tumblr X Tiktok Snapchat Youtube Linkedin

Post #674:

Gepubliceerd op
Picture in Kesselse Heide Picture in Kesselse Heide Picture in Kesselse Heide Picture in Kesselse Heide Picture in Kesselse Heide

De heide in Kessel, België, wordt gekenmerkt door heide, moerassen, stuifzand en vijvers. Heidelandschappen zijn een prachtig voorbeeld van de wisselwerking tussen cultuur en biodiversiteit. 6000 jaar geleden was 80 procent van Europa nog bedekt met bossen. Heidegebieden kwamen natuurlijk alleen in zeer zeldzame gevallen voor aan de kust, in veengebieden en in de bergen. Toen begonnen mensen de bossen voor zichzelf te gebruiken. Ze hadden graasland nodig en veranderden daarmee niet alleen het landschap, maar creëerden ook nieuwe leefgebieden voor veel verschillende soorten. Het uitgebreide gebruik van ontboste en leeggemaakte gebieden leidde tot steeds armere bodems en er werden grazende dieren gefokt die bijzonder geschikt zijn voor deze gebieden. De bovenste bodemlaag werd regelmatig verwijderd, vermengd met dierlijke mest en verbrand of als meststof op de velden aangebracht. De regen spoelde de laatste voedingsstoffen weg en speciaal aangepaste plantensoorten vestigden zich daar, gevolgd door zeldzame dieren.

Deze unieke ecosystemen overleven alleen door actieve menselijke tussenkomst, die is bereikt door eeuwen van heideboeren. Dit type landbouw is echter economisch onrendabel geworden en een groot deel van het land is omgezet in akkerland door het gebruik van kunstmest. Andere gebieden werden weer bos omdat het houden van dieren op voedselarme gebieden gepaard gaat met lagere opbrengsten. Met het verlies van de heidegebieden worden talloze dier- en plantensoorten met uitsterven bedreigd. En al het moois dat schilders en dichters altijd heeft geïnspireerd, zou eenvoudigweg kunnen verdwijnen. Het kan nauwelijks alleen de biodiversiteit zijn geweest die heeft geleid tot actieve conserveringsinspanningen, maar eerder de culturele band met deze geromantiseerde landschapsvorm. We behouden wat we mooi vinden en we kunnen alleen mooi vinden wat we kunnen zien.

Details:

Dit bericht maakt deel uit van de artistieke performance The Happening op Instagram.

Meer informatie over dit kunstproject Gerelateerd bericht op Instagram

Dit artikel is gemaakt door Frederic Hilpert

© Richtlijnen voor het gebruik van bestanden Dit bericht op megagroundsloth.de
Opmerkingen (0)  LAAT EEN OPMERKING ACHTER 

In totaal nul opmerkingen

 OPMERKING:  BELANGRIJKE MEDEDELING: Alle opmerkingen moeten eerst worden goedgekeurd door de beheerder.*
Informatie * Gelieve u te houden aan de goede manieren in de openbare ruimte. Beledigingen, haat en vijandigheid horen hier niet thuis. Links naar andere websites zijn niet toegestaan. Door een opmerking in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw openbare IP-adres wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt nooit gedeeld of gepubliceerd. Op basis van uw IP-adres wordt een publiekelijk zichtbare locatie bepaald en bij de opmerking gevoegd. De locatie is onderhevig aan variabele nauwkeurigheid. De site-exploitant heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opmerkingen te verwijderen of niet te publiceren. De site-operator verandert nooit de inhoud van opmerkingen. Het achteraf verwijderen van de opmerking en de opgeslagen informatie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen (er moet duidelijk en overtuigend bewijs worden geleverd dat u de opmerking hebt geschreven of dat uw rechten door de opmerking worden beperkt).
Facebook Instagram Tumblr X Tiktok Snapchat Youtube Linkedin

Post #608:

Gepubliceerd op

Het abdijhuis en de kerk van de Abdij van Averbode.

Details:

Dit bericht maakt deel uit van de artistieke performance The Happening op Instagram.

Meer informatie over dit kunstproject Gerelateerd bericht op Instagram

Dit artikel is gemaakt door Frederic Hilpert

© Richtlijnen voor het gebruik van bestanden Dit bericht op megagroundsloth.de
Opmerkingen (0)  LAAT EEN OPMERKING ACHTER 

In totaal nul opmerkingen

 OPMERKING:  BELANGRIJKE MEDEDELING: Alle opmerkingen moeten eerst worden goedgekeurd door de beheerder.*
Informatie * Gelieve u te houden aan de goede manieren in de openbare ruimte. Beledigingen, haat en vijandigheid horen hier niet thuis. Links naar andere websites zijn niet toegestaan. Door een opmerking in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw openbare IP-adres wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt nooit gedeeld of gepubliceerd. Op basis van uw IP-adres wordt een publiekelijk zichtbare locatie bepaald en bij de opmerking gevoegd. De locatie is onderhevig aan variabele nauwkeurigheid. De site-exploitant heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opmerkingen te verwijderen of niet te publiceren. De site-operator verandert nooit de inhoud van opmerkingen. Het achteraf verwijderen van de opmerking en de opgeslagen informatie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen (er moet duidelijk en overtuigend bewijs worden geleverd dat u de opmerking hebt geschreven of dat uw rechten door de opmerking worden beperkt).
Facebook Instagram Tumblr X Tiktok Snapchat Youtube Linkedin

Post #607:

Gepubliceerd op
Picture in Abdij van Averbode Picture in Abdij van Averbode Picture in Abdij van Averbode Picture in Abdij van Averbode Picture in Abdij van Averbode Picture in Abdij van Averbode Picture in Abdij van Averbode Picture in Abdij van Averbode

De Abdij van Averbode in Vlaams-Brabant, België, werd in 1134 op initiatief van Arnold II, Graaf van Loon, gesticht. De kerk werd gebouwd tussen 1664 en 1672 en is een synthese van barok en gotiek, met details van renaissance-ornamenten.

Het is een mooie plek om te bezoeken, vooral in combinatie met het nabijgelegen natuurgebied. De abdij heeft ook een café en winkel waar ze hun eigen peperkoek, kaas, brood en bier verkopen.

Soorten in dit bericht: Mens Homo sapiens
Details:

Dit bericht maakt deel uit van de artistieke performance The Happening op Instagram.

Meer informatie over dit kunstproject Gerelateerd bericht op Instagram

Dit artikel is gemaakt door Frederic Hilpert

© Richtlijnen voor het gebruik van bestanden Dit bericht op megagroundsloth.de
Opmerkingen (0)  LAAT EEN OPMERKING ACHTER 

In totaal nul opmerkingen

 OPMERKING:  BELANGRIJKE MEDEDELING: Alle opmerkingen moeten eerst worden goedgekeurd door de beheerder.*
Informatie * Gelieve u te houden aan de goede manieren in de openbare ruimte. Beledigingen, haat en vijandigheid horen hier niet thuis. Links naar andere websites zijn niet toegestaan. Door een opmerking in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw openbare IP-adres wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt nooit gedeeld of gepubliceerd. Op basis van uw IP-adres wordt een publiekelijk zichtbare locatie bepaald en bij de opmerking gevoegd. De locatie is onderhevig aan variabele nauwkeurigheid. De site-exploitant heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opmerkingen te verwijderen of niet te publiceren. De site-operator verandert nooit de inhoud van opmerkingen. Het achteraf verwijderen van de opmerking en de opgeslagen informatie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen (er moet duidelijk en overtuigend bewijs worden geleverd dat u de opmerking hebt geschreven of dat uw rechten door de opmerking worden beperkt).
Facebook Instagram Tumblr X Tiktok Snapchat Youtube Linkedin

Post #584:

Gepubliceerd op
Picture in Turnhouts Vennengebied Picture in Turnhouts Vennengebied Picture in Turnhouts Vennengebied Picture in Turnhouts Vennengebied

Het Turnhoutse Vennengebied is een belangrijk heidegebied in Vlaanderen met veengebieden, heidevelden en weiden. Het natuurgebied beslaat een oppervlakte van meer dan 500 hectare. Veel dieren zijn hier te zien, waaronder magische momenten met grazende schapen in het bos.✨

🌲🌾🐑🌲

Het is belangrijk dat sommige gebieden vrij worden gehouden door begrazing, zodat de unieke habitats niet verloren gaan door struik- en bosbedekking. In 1999 begon een natuurontwikkelingsproject om het landschap te herstellen. Grond werd uitgewisseld in overleg met boeren. Bijzonder gevoelige gebieden werden op deze manier gerenoveerd.

Soorten in dit bericht: Schaap Ovis aries Rund Bos taurus
Details:

Dit bericht maakt deel uit van de artistieke performance The Happening op Instagram.

Meer informatie over dit kunstproject Gerelateerd bericht op Instagram

Dit artikel is gemaakt door Frederic Hilpert

© Richtlijnen voor het gebruik van bestanden Dit bericht op megagroundsloth.de
Opmerkingen (0)  LAAT EEN OPMERKING ACHTER 

In totaal nul opmerkingen

 OPMERKING:  BELANGRIJKE MEDEDELING: Alle opmerkingen moeten eerst worden goedgekeurd door de beheerder.*
Informatie * Gelieve u te houden aan de goede manieren in de openbare ruimte. Beledigingen, haat en vijandigheid horen hier niet thuis. Links naar andere websites zijn niet toegestaan. Door een opmerking in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw openbare IP-adres wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt nooit gedeeld of gepubliceerd. Op basis van uw IP-adres wordt een publiekelijk zichtbare locatie bepaald en bij de opmerking gevoegd. De locatie is onderhevig aan variabele nauwkeurigheid. De site-exploitant heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opmerkingen te verwijderen of niet te publiceren. De site-operator verandert nooit de inhoud van opmerkingen. Het achteraf verwijderen van de opmerking en de opgeslagen informatie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen (er moet duidelijk en overtuigend bewijs worden geleverd dat u de opmerking hebt geschreven of dat uw rechten door de opmerking worden beperkt).
Facebook Instagram Tumblr X Tiktok Snapchat Youtube Linkedin

Post #579:

Gepubliceerd op
Picture in Maasmechelen Village

Enorme en kleurrijke Manneken Pis-beeldhouwwerk in Maasmechelen Village in juli 2020.

De Manneken Pis is een landmark van België. Het origineel is een bronzen sculptuur van 61 cm, vlakbij de Grote Markt in Brussel. Het werd ontworpen door Jerôme Duquesnoy in 1619 en toont een naakte jongen die in een fontein plast.

Het outletcentrum Maasmechelen Village ligt ongeveer 20 km ten noorden van Maastricht. Het is leuk om doorheen te wandelen, maar natuurlijk was ik er niet om te winkelen. In de buurt heb je interessante bestemmingen zoals het Nationaal Park Hoge Kempen.🏞️

Soorten in dit bericht: Mens Homo sapiens
Details:

Dit bericht maakt deel uit van de artistieke performance The Happening op Instagram.

Meer informatie over dit kunstproject Gerelateerd bericht op Instagram

Dit artikel is gemaakt door Frederic Hilpert

© Richtlijnen voor het gebruik van bestanden Dit bericht op megagroundsloth.de
Opmerkingen (0)  LAAT EEN OPMERKING ACHTER 

In totaal nul opmerkingen

 OPMERKING:  BELANGRIJKE MEDEDELING: Alle opmerkingen moeten eerst worden goedgekeurd door de beheerder.*
Informatie * Gelieve u te houden aan de goede manieren in de openbare ruimte. Beledigingen, haat en vijandigheid horen hier niet thuis. Links naar andere websites zijn niet toegestaan. Door een opmerking in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw openbare IP-adres wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt nooit gedeeld of gepubliceerd. Op basis van uw IP-adres wordt een publiekelijk zichtbare locatie bepaald en bij de opmerking gevoegd. De locatie is onderhevig aan variabele nauwkeurigheid. De site-exploitant heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opmerkingen te verwijderen of niet te publiceren. De site-operator verandert nooit de inhoud van opmerkingen. Het achteraf verwijderen van de opmerking en de opgeslagen informatie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen (er moet duidelijk en overtuigend bewijs worden geleverd dat u de opmerking hebt geschreven of dat uw rechten door de opmerking worden beperkt).
Facebook Instagram Tumblr X Tiktok Snapchat Youtube Linkedin

Post #536:

Gepubliceerd op
Picture in Bels Lijntje Picture in Bels Lijntje

Kleine Klotteraard en Grote Klotteraard gezien vanaf de uitkijktoren Bels Lijntje.

De Kempen is een natuurlijke regio in het noordoosten van België en delen van het zuidoosten van Nederland. Het bestaat voornamelijk uit uitgestrekte veengebieden, wetlands en zandige heidegebieden.

Details:

Dit bericht maakt deel uit van de artistieke performance The Happening op Instagram.

Meer informatie over dit kunstproject Gerelateerd bericht op Instagram

Dit artikel is gemaakt door Frederic Hilpert

© Richtlijnen voor het gebruik van bestanden Dit bericht op megagroundsloth.de
Opmerkingen (0)  LAAT EEN OPMERKING ACHTER 

In totaal nul opmerkingen

 OPMERKING:  BELANGRIJKE MEDEDELING: Alle opmerkingen moeten eerst worden goedgekeurd door de beheerder.*
Informatie * Gelieve u te houden aan de goede manieren in de openbare ruimte. Beledigingen, haat en vijandigheid horen hier niet thuis. Links naar andere websites zijn niet toegestaan. Door een opmerking in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw openbare IP-adres wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt nooit gedeeld of gepubliceerd. Op basis van uw IP-adres wordt een publiekelijk zichtbare locatie bepaald en bij de opmerking gevoegd. De locatie is onderhevig aan variabele nauwkeurigheid. De site-exploitant heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opmerkingen te verwijderen of niet te publiceren. De site-operator verandert nooit de inhoud van opmerkingen. Het achteraf verwijderen van de opmerking en de opgeslagen informatie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen (er moet duidelijk en overtuigend bewijs worden geleverd dat u de opmerking hebt geschreven of dat uw rechten door de opmerking worden beperkt).
Facebook Instagram Tumblr X Tiktok Snapchat Youtube Linkedin

Post #534:

Gepubliceerd op
Picture in Turnhout

Bruinrode heidelibel (mannetje),
Sympetrum striolatum
(09/2020 in Turnhout, België)

Soorten in dit bericht: Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum
Onderwerp: ➟ Insecten
Details:

Dit bericht maakt deel uit van de artistieke performance The Happening op Instagram.

Meer informatie over dit kunstproject Gerelateerd bericht op Instagram

Dit artikel is gemaakt door Frederic Hilpert

© Richtlijnen voor het gebruik van bestanden Dit bericht op megagroundsloth.de
Opmerkingen (0)  LAAT EEN OPMERKING ACHTER 

In totaal nul opmerkingen

 OPMERKING:  BELANGRIJKE MEDEDELING: Alle opmerkingen moeten eerst worden goedgekeurd door de beheerder.*
Informatie * Gelieve u te houden aan de goede manieren in de openbare ruimte. Beledigingen, haat en vijandigheid horen hier niet thuis. Links naar andere websites zijn niet toegestaan. Door een opmerking in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw openbare IP-adres wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt nooit gedeeld of gepubliceerd. Op basis van uw IP-adres wordt een publiekelijk zichtbare locatie bepaald en bij de opmerking gevoegd. De locatie is onderhevig aan variabele nauwkeurigheid. De site-exploitant heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opmerkingen te verwijderen of niet te publiceren. De site-operator verandert nooit de inhoud van opmerkingen. Het achteraf verwijderen van de opmerking en de opgeslagen informatie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen (er moet duidelijk en overtuigend bewijs worden geleverd dat u de opmerking hebt geschreven of dat uw rechten door de opmerking worden beperkt).
Facebook Instagram Tumblr X Tiktok Snapchat Youtube Linkedin

Post #523:

Gepubliceerd op
Picture in Zoo Antwerpen

Beeldhouwwerk van Josue Dupon boven de ingang van de Antwerpse Zoo. 🐫

Onderwerp: ➟ Dierentuin
Details:

Dit bericht maakt deel uit van de artistieke performance The Happening op Instagram.

Meer informatie over dit kunstproject Gerelateerd bericht op Instagram

Dit artikel is gemaakt door Frederic Hilpert

© Richtlijnen voor het gebruik van bestanden Dit bericht op megagroundsloth.de
Opmerkingen (0)  LAAT EEN OPMERKING ACHTER 

In totaal nul opmerkingen

 OPMERKING:  BELANGRIJKE MEDEDELING: Alle opmerkingen moeten eerst worden goedgekeurd door de beheerder.*
Informatie * Gelieve u te houden aan de goede manieren in de openbare ruimte. Beledigingen, haat en vijandigheid horen hier niet thuis. Links naar andere websites zijn niet toegestaan. Door een opmerking in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw openbare IP-adres wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt nooit gedeeld of gepubliceerd. Op basis van uw IP-adres wordt een publiekelijk zichtbare locatie bepaald en bij de opmerking gevoegd. De locatie is onderhevig aan variabele nauwkeurigheid. De site-exploitant heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opmerkingen te verwijderen of niet te publiceren. De site-operator verandert nooit de inhoud van opmerkingen. Het achteraf verwijderen van de opmerking en de opgeslagen informatie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen (er moet duidelijk en overtuigend bewijs worden geleverd dat u de opmerking hebt geschreven of dat uw rechten door de opmerking worden beperkt).
Facebook Instagram Tumblr X Tiktok Snapchat Youtube Linkedin

Post #513:

Gepubliceerd op

🌴🦩🦩🌄

Soorten in dit bericht: Grote Canadese gans Branta canadensis
Details:

Dit bericht maakt deel uit van de artistieke performance The Happening op Instagram.

Meer informatie over dit kunstproject Gerelateerd bericht op Instagram

Dit artikel is gemaakt door Frederic Hilpert

© Richtlijnen voor het gebruik van bestanden Dit bericht op megagroundsloth.de
Opmerkingen (0)  LAAT EEN OPMERKING ACHTER 

In totaal nul opmerkingen

 OPMERKING:  BELANGRIJKE MEDEDELING: Alle opmerkingen moeten eerst worden goedgekeurd door de beheerder.*
Informatie * Gelieve u te houden aan de goede manieren in de openbare ruimte. Beledigingen, haat en vijandigheid horen hier niet thuis. Links naar andere websites zijn niet toegestaan. Door een opmerking in te dienen, gaat u ermee akkoord dat uw openbare IP-adres wordt opgeslagen. Uw IP-adres wordt nooit gedeeld of gepubliceerd. Op basis van uw IP-adres wordt een publiekelijk zichtbare locatie bepaald en bij de opmerking gevoegd. De locatie is onderhevig aan variabele nauwkeurigheid. De site-exploitant heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opmerkingen te verwijderen of niet te publiceren. De site-operator verandert nooit de inhoud van opmerkingen. Het achteraf verwijderen van de opmerking en de opgeslagen informatie is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen (er moet duidelijk en overtuigend bewijs worden geleverd dat u de opmerking hebt geschreven of dat uw rechten door de opmerking worden beperkt).
Facebook Instagram Tumblr X Tiktok Snapchat Youtube LinkedinVERBIND MET MEGAGROUNDSLOTH

Instagram - Volg me op Instagram! Facebook - Vind mij op Facebook! Tumblr - Lees mijn blog op Tumblr! TikTok - Voeg mij toe op TikTok! YouTube - Bekijk mijn video's op YouTube! X - Volg me op X! Snapchat - Voeg me toe op Snapchat! LinkedIn - Connect met mij via LinkedIn!